Produkti
O preduzeću Servis Zapošljavanje Instrukcije

Profesionalne radiokomunikacije

Mikrofonske kombinacije za bučnu okolinu

LGR-34GP360/380

LGR-34GP360/380Mikrotelefonska kombinacija namenjena za upotrebu sa dišnim aparatom za MOTOROLU GP360/380.

Blagajna